joi, 27 noiembrie 2014

ANUNT IMPORTANT

Luni 01.12.2014, de Ziua Nationala a Romaniei, SCMD Filiala 1 Buzau va depune coroană de flori la monumentul din Parcul Prefecturii, la ora 09,45.
Membrii SCMD care doresc sa participe la acest eveniment, sunt rugati sa se prezinte la ora 09.30, la locația specificata mai sus.

Biroul Operativ al SCMD Filiala 1 Buzau

marți, 28 octombrie 2014

A N U N T I M P O R T A N T

Membrii S.C.M.D ai filialei 1 Buzau, care primesc citații de la Tribunalul Buzău, privind dosarele de revizuire a pensiilor din 2012, sunt rugați să nu se prezinte, deoarece aceste dosare nu-și mai au efectul, pentru că prin apariția Legii 241/2013 s-a revenit la pensiile din decembrie 2010.

Nota Departamentului Juridic nr. 10 (1334)/ 27.10.2014 privind unele precizari in legatura cu dispozitiile Legii nr. 125/2014 si ale Legii nr. 134/2014


 
I. In legatura cu Legea nr. 125/2014.
           La solicitarea mai multor colegi, va precizam faptul ca prevederile Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii nu au incidenta in privinta pensionarilor proveniti din sistemul de aparare ordine publica si siguranta nationala, daca ne referim strict la consecintele proceselor de recalculare si revizuire a pensiilor in baza Legii nr. 119/2010, respectiv a OUG nr. 1/2011. In situatii particulare, acolo unde au avut loc erori de calcul cu privire la cuantumul pensiilor facute de functionarii caselor de pensii, se vor aplica prevederile legii mai sus mentionate.

II. In legatura cu Legea nr. 134/2014.
           Legea nr. 134 din 15 octombrie 2014, pentru abrogarea unor prevederi din    Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, a inlaturat cauza suspendarii platii pensiei pentru acei pensionari care au optat pentru un salariu in sistemul bugetar. Pe cale de consecinta, cei in cauza sunt indrituiti sa fir repusi in plata pensiei, in baza unei cereri trimisa Casei de pensii sectoriale. Va redam mai jos prevederea legala in cauza, respectiv art. nr. 115 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice:
“ În sistemul public de pensii, reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:
    a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
    b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a); ”

            Facem precizarea ca termenul de 30 de zile mentionat la lit. (a) expira pe 17.11.2014, intrucat Legea nr. 134/2014 a intrat in  vigoare pe 19.10.2014. Cei care nu vor respecta termenul precizat, vor fi repusi in plata in conformitate cu dispozitiile cuprinse la lit. (b).

COORDONATORUL  DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica CALOIAN

             
Anexa: Model de cerere adresata Casei de pensii sectoriala


DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul …..…………………………………, domiciliat în Bucuresti, str. ………………….. nr. ….., bl. …., sc. ….., et. ….., ap. …..,  sector …., posesor al CI seria …… nr. ……………, eliberată de S.P.C.E.P. la data de ……………, CNP .…………………, telefon …………………, cu dosar pensie nr. …………...,  va rog sa veti amabilitatea sa dispuneti – in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 134/2014, pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional si ale art. 115, lit. (a) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice -  repunerea in plata a pensiei mele suspendate in luna ………………… anul ………..
 In acest sens depun urmatoarele documente:
-          Cartea de identitate, seria …… nr. ………….., eliberata de …….….., in copie, o fila;
-          Talon pensie, luna ………………., in copie, o fila.
Va multumesc pentru sprijinul dumneavoastra!

Cu stima,
………………..                                           Data   .………………


                           ……………………………

 
DIRECTORULUI  CASEI DE PENSII SECTORIALE A ……………….
PAREREA UNUI SINDICALIST

 
              Nu este rău ca ne facem simțită prezența prin societate si prin locuri de interes public. Rău este ca nu ne vede nimeni dar nici nu ne prea aude cine trebuie. Noi permanent ne-am considerat o categorie exceptata. DA pe buna dreptate a unora – exceptată de la drepturi de la legi ce ne reglementează drepturile , cândva câstigate, exceptată de încrederea politicienilor demagogi care ne-au promis când i-am susținut si care ne tratează cu dosul acum când le reamintim că existăm.
                PICHETARE – stimă și respect pentru organizatori si participanți si rușine să le fie celor ce nu au băgat în seamă acel avertisment.
               PICHETARE pe 13 oct. 2014 tot în zi de luni  - același rezultat.
Presupun și sunt convins că nu pichetarea va rezolva problema sindicaliștilor ci acțiunea în forță ,dar dacă masa de rezerviști nu se unește rezultatul va fi același ca la prima pichetare. 
             ,,DREPTATE PĂNĂ LA CAPĂT’’ - până la care capăt ?  Cred ca până la capătul răbdării. Ăștea care ne conduc nu numai că nu au capăt dar nu au nici măcar căpătâi, iar noi, nici măcar  nu-i putem trage la răspundere, pentru că nu numai că nu suntem în stare dar nici nu vrem, nu am făcut-o și nici nu o vom face. Păcat că ăștea nu au părinți , sau nu-i mai recunosc, și de aceea nu are cine să-i tragă la răspundere.
              Aflu cu uimire și rămân total surprins că in momentul în care colegii noștri pichetau în fața sediului PSD un grup de rebeli și indisciplinați dintr-o filială care se crede ,, că ca ei nu e nimenea’’ se prezintă la Oprea (care știm cu toți cât iubește rezerviștii) pentru a ne reprezenta interesele . Cu ce scop și-au asumat acest drept și cu mandatul cui ? .Daca este așa situația este gravă și CNR trebuie să ia atitudine pentru aceste acte de dezbinare a sindicatului, acte ce aduc mari prejudicii organizației și prin statut este necesar  a se stabili măsuri radicale.
               Mai mult decât atât apar postări ale unor oameni ai condeiului, pretinși analiști si scriitori ai sindicatului, din filiale etalon ( după părerea lor) care-ți sucesc mintea, afirmând sus si tare că ei sunt dreptatea și adevărul și numai ei cunosc adevărata situație și sunt cei mai tari. În schimb demonstrează că au ceva de împărțit cu actuala conducere a SCMD și în mod vădit cu actualul președinte Dogaru.
               Fraților daca vreți să fiți lideri ai sindicatului – luptați cu demnitate si în mod civilizat, cu armele la vedere. Nu fiți ticăloși si nu loviți pe la spate. Deja ceea ce se produce în sindicat este rușinos și mă determină ca de unii dintre voi să-mi fie milă.
              Sunt convins și știu că voi fi apostrofat, înjurat, criticat, scuipat pentru aceste cuvinte simple, dar sincere, ale unui sindicalist, fost militar care-și iubește țara si familia și care-și cunoaște foarte bine poziția susținând cauza militarilor în rezervă.
              Am participat zilele trecute la Adunarea Generală a Filialei Buzău,  filială a unei garnizoane ce-și respectă și apără membrii săi  și presupun că nu numai.  Desfășurată într-o notă de eleganță și de o ținută de excepție s-a dovedit că militarii în rezervă au o atitudine de excepție atunci când este vorba de soarta lor și își cunosc interesele. Cinste lor și-mi face mare plăcere să spun că am lucrat  ani  mulți cu  dumnealor. Îi salut și îi respect cu  drag.  
              Sper ca lucrarile C N R să se desfășoare într-o atmosferă civilizată iar situatia în sindicat să se normalizeze. În caz contrar ne semnăm singuri sentința de autodesființare.

                  Gl.Bg.( r) Stelian FERARIU - FOCSANI

joi, 25 septembrie 2014


 
                        ADUNAREA  GENERALĂ  A  FILIALEI  1  BUZĂU 
                IN  DATA  DE  09.10.2014  ORA 10.00
 
                LOC DE DESFĂȘURARE :  SALA  MARE  A  CONSILIULUI   JUDEȚEAN  BUZĂU
 

                ORDINEA  DE  ZI :

         1) Bilanțul  activității  Filialei 1 Buzău.

2) Situația numerică a membrilor filialei și a plătii cotizației.

3) Bilanțul activității financiare.

4) Situația dosarelor aflate pe rol la Tribunalul București.

5) Alegerea (confirmarea )Biroului Operativ al Filialei.

6) Desemnarea reprezentantului filialei la C.N.R.

7)Discuții, propuneri, diverse.

 

                    Președintele Filialei 1 Buzău
                    C-dor(r)
                                  Moldoveanu Nichifor

 
                                                                                                   Secretar
                                                                                                   Mr. (r)
                                                                                                               Bănică Nicu Liviu

joi, 18 septembrie 2014

Modificare Legii nr. 329/2009, in sensul eliminarii interdictiei de a cumula pensia cu salariulin sistemul bugetar

Continut:
      In sedinta de azi, 17.09.2014,
Camera
Deputatilor (camera decizionala in cazul acestui  demers legislativ) a adoptat proiectul de lege nr. Plx – 402/2014, prin care se elimina cap. nr. IV din Legea nr. 329/2009. Reamintim ca prin dispozitiile  acestui capitol din actul normativ sus amintit se interzicea cumulul pensiei cu salariul in sistemul bugetar, pentru pensionarii care aveau pensii mai mari decat salariul mediu brut pe economie.
        Prin urmare, prin eliminarea dispozitiilor respective, dupa  promulgarea de catre presedinte si publicarea in Monitorul Oficial a proiectului de lege adoptat astazi, pensionarii vor putea cumula pensia cu un salariu obtinut in sistemul bugetar fara  conditii restrictive.


        Nu putem incheia nota de informare fara a sublinia contributia pe care a avut-o SCMD in atingerea  acestui obiectiv, urmarit cu interes de o mare parte dintre membrii de sindicat. In acest sens multumim tuturor celor care au actionat, dupa puterile lor, la obtinerea acestui succes !

miercuri, 9 iulie 2014SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
                              (S.C.M.D.)
Adresa: Bucuresti, str. Pajurei, nr. 13, Sector 1, cod postal 013152
E-mail sindicatulmilitarilor@gmail.com Tel. 0736600961
Cod fiscal 26096263 Cont BRD RO41BRDE441SV79262374410
Nr. 1025/08.07.2014

                          

                             Catre,
AVOCATUL POPORULUI
Domnul Victor CIORBEA


Domnule Avocat al poporului,

Ma adresez dvs., in mod deosebit in baza experientei pe care ati acumulat-o ca avocat in cauzele care ii opun de 5 ani structurilor guvernamentale pe militarii disponibilizati, in rezerva sau in retragere, cu si fara drept de pensie, proveniti din toate structurile de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Bulversarea unui sistem functional, echitabil si stabil, apreciat de structurile europene si NATO, prin aberanta legislatie a regimului Boc-Basescu, potrivnica multor principii de drept si prevederilor constitutionale, a provocat nu numai discriminari, inechitati inimaginabile, haos legislativ, dar a si pus actuala guvernare intr-o situatie imposibila. Singura solutie pentru revenirea integrala la normalitate ar fi promulgarea Legii pensiilor militare de stat, in forma propusa de structurile active si de organizatiile rezervistilor militari si politistilor.

Pe cale de consecinta va rog sa recomandati Guvernului Romaniei accelerarea acestui demers legislativ.

Anexez prezentei un punctaj de probleme de natura legislativa, privind cazul in speta.        

Cu deosebita stima,

Col. (r) dr. DOGARU MIRCEA
PRESEDINTELE SCMD

marți, 8 iulie 2014

Discutii la Curtea Constitutionala (CCR)In atentia tuturor membrilor SCMD
Cu sprijinul liderilor Fundatiei Romane pentru Democratie prin Drept (aliatii nostri in cadrul CNSC), asociata Comisiei de la Venetia, am avut astazi, 30.06.2014, intre orele 11.30-13.00, o intrevedere la sediul CCR cu dl. presedinte Augustin Zegrean. Am abordat punctual aspectele de neconstitutionalitate existente in legislatia basista referitoare la toate categoriile de militari, precum si unele inadvertente aparute chiar in citatia trimisa noua de CCR, in legatura cu solutionarea solicitata de noi a exceptiei de neconstitutionalitate, programata pentru ziua de 3 iulie 2014.
Dupa cinci ani pot sa apreciez ca, in sfarsit, apar semnele normalitatii, dialogul fiind nu numai posibil ci si necesar. Pentru noi, este vorba despre valorificarea demersurilor juridice facute prin grupul de filiale Muntenia Sud, gratie tenacitatii domnului vicepresedinte Col. (r) Popescu Victor, caruia ii multumim inca odata pe aceasta cale.
PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

In atentia tuturor membrilor SCMD

Doamnelor si domnilor,
Va informez ca in aceasta perioada structurile centrale ale SCMD elaboreaza, ca in fiecare an,  urmatoarele materiale, obligatorii pentru organizarea statutara si in bune conditii a Consiliului National al Reprezentantilor (CNR):

  • Situatia statutara a presedintilor de filiale, in calitate de membri CNR si a membrilor Birourilor Operative de filiale, ca posibili inlocuitori la CNR, daca mai sunt, sub aspectul platii cotizatiei la zi, membri ai SCMD;
  • Situatia reala a membrilor fiecarei filiale, acoperiti statutar de plata cotizatiei, pentru a avea evidenta filialelor cu drept de participare la CNR si a autoexclusilor raportati la CNR;
  • Reorganizrea filialelor ramase fara conducere;
  • Situatia financiara la zi a SCMD si estimarile pana la data CNR, pentru a stabili sumele necesare desfasurarii CNR.
Toate acestea, precum si alte aspecte legate de desfasurarea CNR vor fi supuse dezbaterii Comitetului Director dar va vor fi aduse si la cunostinta dvs., pentru a se putea lua, ca in fiecare an, din timp, masurile necesare.
In paralel, Biroul Operativ Central si Deparamentul Juridic lucreaza la modificarile de Statut in conformitate cu legislatia in vigoare, Actul constitutiv al SCMD si .dezvoltarea actuala si de perspectiva a Sindicatului. Acestea va vor fi puse la dispozitia tutuor, pentru analiza si sugestii, rezultatul final fiind proiectul de Statut care trebuie votat si aprobat la CNR.
Totodata, Biroul Operativ Central continua demersurile catre Guvern, Avocatul Poporului, Curtea Constitutionala si  presedintii comisiilor Camerelor, pentru ca amendamentele privind Legea 329/2009, aflate in faza finala de promovare pe agenda de vot a Senatului si avizul Guvernului pe Proiectul Legii pensiilor militare de stat sa fie date, pentru ca ambele demersuri legislative sa devina prioritare in luna septembrie, la inceputul noii sesiuni parlamentare. Am demarat si demersurile pentru recuperarea documentelor probatorii, atestand activitatea personalului navigant militar in cadrul companiilor TAROM si LAR. si pentru clarificarea situatiei militarilor angajati pe baza de contract, dupa disponibilizare. Toate evolutiile acestor demersuri vor fi aduse imediat la cunostinta dvs.
Fata de cele de mai sus reiterez rugamintea de a sustine in continuare SCMD, ca fiind singura formula organizatorica prin care militarii isi pot apara eficient drepturile si nu numai. In context, ii rog de asemenea si pe cei a caror disperata si unica preocupare in ultimii 3 ani a fost schimbarea conducerii SCMD sa mai aiba "putintica rabdare" intrucat noi nu am procedat si nu procedam decat legal si "ca la carte".
Cu stima,

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU