joi, 22 ianuarie 2015

ANUNT IMPORTANT

Membrii SCMD, filiala 1 Buzău, care au primit somații (înștiințări) de la A.N.A.F., privind plata unor datorii restante față de stat, începând cu anul 2012, să se prezinte la sediul SCMD din str. Chiristigii, bloc Opinia, etaj 2, cam. 7, sau să ia legătura cu dl. Bănică Liviu - secretarul sindicatului, pentru a cere lămuriri despre acest fapt și modul de soluționare.

B.Op. al SCMD Filiala 1 Buzău

marți, 13 ianuarie 2015

Sustinerile SCMD privind poiectul LEGII PENSIILOR MILITARE DE STAT

In atentia tuturor membrilor SCMD si nu numai-
Doamnelor si domnilor,
         Am primit, nominal,  impreuna cu domnul vicepresedinte Col. (r) Valeriu Pricina, invitatia de a participa maine 13.01.2915, la sediul Guvernului, la discutiile privind varianta finala a proiectului Legii pensiilor militare de stat. In acord cu partenerii nostri, sindicatele din MAI, consecventi in apararea principiilor de drept pe care le-am promovat in ultimii 5 ani, vom sustine la aceste dezbateri ca noua Lege a pensiilor militare de stat ar trebui sa respecte (si) urmatoarele principii:


  • Corelatia dintre solda de grad a militarului activ si solda rezervistului pana la varsta de 65 ani, cand aceasta devine pensie in intelesul prezentei legi. Corelarea sa se faca din oficiu, pentru toate categoriile de rezervisti, in  momentul cresterii soldei de grad/functie la militarii activi, printr-o precizare expresa in articolul privind actualizarea pensiilor;
  • Recunoasterea dreptului patrimonial castigat in mod legal;
  • Respectarea ierarhiei gradelor militare, sub conditia vechimii complete/egale;
  • Aplicarea acelorasi conditii de munca tuturor rezervistilor indiferent de data trecerii lor in rezerva, in scopul eliminarii discrepantelor si discriminarilor produse intre anii 2010 si 2014;
  • Restituirea sumelor retinute in mod abuziv in perioada ian. 2012 - oct. 2013, celor aflati sub imperiul Legii nr. 241/2013;
  • Nediscriminarea intre rezervistii care indeplinesc aceleasi conditii, inclusiv in ceea ce-i priveste pe militarii angajati pe baza de contract;
  • Abrogarea expresa a tuturor articolelor, legilor si altor acte normative contrare.


       Va vom tine la curent, dupa dezbateri, cu punctele de vedere ale tuturor celor prezenti, factori decizionali si reprezentanti ai structurilor militarilor/politistilor activi si ale rezervistilor.

PRESEDINTELE SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Col (r) Mircea DOGARU

Subiect:  Aspecte de interes

Continut:
 1. Maine 13.01.2915, la sediul Guvernului, va avea loc  dezbaterea (finala ?) asupra proiectului Legii pensiilor militare de stat. Din partea SCMD au primit invitatia de a participa presedintele - col (r) Mircea Dogaru - si vicepresedintele sef al Departamentului media si relatii publice - col (r) Valeriu Pricina. Reprezentantii sindicatului vor  sustine la aceste dezbateri ca noua Lege a pensiilor militare de stat ar trebui sa respecte (si) urmatoarele principii:
-        Corelatia dintre solda de grad a militarului activ cu solda rezervistului (pana la varsta de 65 ani), cand aceasta devine pensie in intelesul prezentei legi. Corelarea sa se face din oficiu, pentru toate categoriile de rezervisti, in  momentul cresterii soldei de grad/functie la militarii activi, printr-o precizare expresa in articolul privind actualizarea pensiilor;
-        Recunoasterea dreptului patrimonial castigat in mod legal;
-        Respectarea ierarhiei gradelor militare, sub conditia vechimii complete/egale;
-        Aplicarea acelorasi conditii de munca tuturor rezervistilor indiferent de data trecerii lor in rezerva, in scopul eliminarii discrepantelor si discriminarilor produse intre anii 2010 si 2014;
-        Restituirea sumelor retinute in mod abuziv in perioada ian. 2012- oct. 2013, celor aflati sub imperiul Legii nr. 241/2013;
-      Nediscriminarea intre rezervistii care indeplinesc aceleasi conditii, inclusiv in ceea ce-i priveste pe militarii angajati pe baza de contract;
-        Abrogarea expresa a tuturor articolelor, legilor si altor acte normative contrare noii legi.
2. Baroul Bucuresti are o atitudine de neinteles.
         Dupa cum cunoasteti, la petitia noastra din vara anului trecut - cu privire la modul de indeplinirea a obligatiilor contractuale de catre d-na av. G. Barla - Baroul Bucuresti ne-a comunicat la 03.11.2014 Decizia nr. 132 din 30.09.2014 a decanului Baroului, in numele caruia a semnat prodecanul av. Alexandru de Herbay, prin care se respinge petitia sindicatului. La aceasta decizie partizana, SCMD a formulat si trimis, cu nr. 1388 din 12.11.2014, o contestatie in care se demontau sustinerile dnei avocat, preluate fara verificare de catre decanul Baroului Bucuresti.
          La data de 19.12.2014, am primit din partea Baroului Bucuresti Hotararea nr. 6426 din 18.11.2014, prin care « se claseaza sesizarea  inregistrata la Baroul Bucuresti, sub. Nr. 6426/13.06.2014, formulata de petentul SCMD (…) impotriva doamnei avocat BARLA GRAZIELA-ELENA ». Cu acest prilej am sesizat cu stupoare ca in Hotararea Consiliului Baroului, in  numele caruia semneaza acelasi domn prodecan av. Alexandru de Herbay, nu apare nicio informatie in legatura cu desfasurarea sedintei Consiliului Baroului Bucuresti care a analizat (?) petitia si contestatia SCMD cu privire la: data desfasurarii, numarul de participanti, numarul de voturi cu care s-a luat hotararea, motivul neinvitarii participarii la sedinta a celor doua parti etc. Mentionam ca in contestatie am solicitat, in baza art. 132 din Statutul profesiei de avocat, prezenta la sedinta Consiliului a 1-2 reprezentanti ai sindicatului pentru a da lamuririle si explicatiile necesare. In acelasi sens am solicitat si prezenta d-nei avocat Barla la sedinta. Totodata, subliniem faptul ca in dispozitivul hotararii nu apare nici macar un cuvant referitor la contestatia SCMD, hotararea fiind luata strict cu privire la petitia initiala.
        Avand in vedere partizanatul Baroului Bucuresti, refuzul acestuia de a audia reprezentantii sindicatului, ne coonsideram indreptatiti sa deschidem o actiune in instanta de judecata pentru a  obtine
daunele interese din partea d-nei av. G. Barla, chemand in judecata in solidar si Baroul Bucuresti.

3. Sesizarea adresata Consiliului Superior al Magistraturii.

       Fata de comportamentul incalificabil al d-nei judecator  VASILE-CRISTEA MIRELA-SIMONA, care ne-a amendat in cateva dosare pentru indrazneala de a ne cere drepturile abuziv incalcate, SCMD a informat despre aceasta situatie o serie de factori de decizie si institutii din tara si strainatate (secretarul general NATO, Comisia Europeana, presedintele tarii, primul ministru, ministrul de justitie). Totodata, in conformitate cu precizarile facute in 19 nov. 2014, SCMD a trimis pe adresa Consiliului Superior al Magistraturii o petitie in acest sens. Cu nr. 1/28303/2014 din 06.01.2015, Biroul relatii cu publicul a CSM ne comunica faptul ca sesizarea  noastra «a fost transmisa Inspectiei Judiciare ». Ceea ce inseamna ca petitia noastra este pertinenta. Sa speram ca Inspectia Judiciara nu va da dovada de acelasi partizanat ca in cazul Baroului Bucuresti si va tine seama in mod obiectiv de atitudinea abuziva a d-nei judecator.

SEFUL  DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica CALOIAN

luni, 22 decembrie 2014

COMNICAT SCMD FILIALA 1 BUZAU

      Membrii de sindicat ai filialei 1 Buzau, care nu şi-au plătit cotizaţia pentru semestrul 1 al anului în curs, sunt rugaţi să plătească cotizaţia  în contul SV79262374410 deschis la BRD, în suma de 60 lei (sau 120 pentru întreg anul 2015).
      După depunerea cotizaţiei in contul sus mentionat, membrul  SCMD este rugat să facă dovada plăţii la sediul filialei situat in str. Chiristigii, bloc Opinia, et. 2 cam 7.
 
BIROUL OPERATIV AL S.C.M.D BUZAU

joi, 27 noiembrie 2014

ANUNT IMPORTANT

Luni 01.12.2014, de Ziua Nationala a Romaniei, SCMD Filiala 1 Buzau va depune coroană de flori la monumentul din Parcul Prefecturii, la ora 09,45.
Membrii SCMD care doresc sa participe la acest eveniment, sunt rugati sa se prezinte la ora 09.30, la locația specificata mai sus.

Biroul Operativ al SCMD Filiala 1 Buzau

marți, 28 octombrie 2014

A N U N T I M P O R T A N T

Membrii S.C.M.D ai filialei 1 Buzau, care primesc citații de la Tribunalul Buzău, privind dosarele de revizuire a pensiilor din 2012, sunt rugați să nu se prezinte, deoarece aceste dosare nu-și mai au efectul, pentru că prin apariția Legii 241/2013 s-a revenit la pensiile din decembrie 2010.

Nota Departamentului Juridic nr. 10 (1334)/ 27.10.2014 privind unele precizari in legatura cu dispozitiile Legii nr. 125/2014 si ale Legii nr. 134/2014


 
I. In legatura cu Legea nr. 125/2014.
           La solicitarea mai multor colegi, va precizam faptul ca prevederile Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii nu au incidenta in privinta pensionarilor proveniti din sistemul de aparare ordine publica si siguranta nationala, daca ne referim strict la consecintele proceselor de recalculare si revizuire a pensiilor in baza Legii nr. 119/2010, respectiv a OUG nr. 1/2011. In situatii particulare, acolo unde au avut loc erori de calcul cu privire la cuantumul pensiilor facute de functionarii caselor de pensii, se vor aplica prevederile legii mai sus mentionate.

II. In legatura cu Legea nr. 134/2014.
           Legea nr. 134 din 15 octombrie 2014, pentru abrogarea unor prevederi din    Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, a inlaturat cauza suspendarii platii pensiei pentru acei pensionari care au optat pentru un salariu in sistemul bugetar. Pe cale de consecinta, cei in cauza sunt indrituiti sa fir repusi in plata pensiei, in baza unei cereri trimisa Casei de pensii sectoriale. Va redam mai jos prevederea legala in cauza, respectiv art. nr. 115 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice:
“ În sistemul public de pensii, reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:
    a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
    b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a); ”

            Facem precizarea ca termenul de 30 de zile mentionat la lit. (a) expira pe 17.11.2014, intrucat Legea nr. 134/2014 a intrat in  vigoare pe 19.10.2014. Cei care nu vor respecta termenul precizat, vor fi repusi in plata in conformitate cu dispozitiile cuprinse la lit. (b).

COORDONATORUL  DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Monica CALOIAN

             
Anexa: Model de cerere adresata Casei de pensii sectoriala


DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul …..…………………………………, domiciliat în Bucuresti, str. ………………….. nr. ….., bl. …., sc. ….., et. ….., ap. …..,  sector …., posesor al CI seria …… nr. ……………, eliberată de S.P.C.E.P. la data de ……………, CNP .…………………, telefon …………………, cu dosar pensie nr. …………...,  va rog sa veti amabilitatea sa dispuneti – in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 134/2014, pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional si ale art. 115, lit. (a) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice -  repunerea in plata a pensiei mele suspendate in luna ………………… anul ………..
 In acest sens depun urmatoarele documente:
-          Cartea de identitate, seria …… nr. ………….., eliberata de …….….., in copie, o fila;
-          Talon pensie, luna ………………., in copie, o fila.
Va multumesc pentru sprijinul dumneavoastra!

Cu stima,
………………..                                           Data   .………………


                           ……………………………

 
DIRECTORULUI  CASEI DE PENSII SECTORIALE A ……………….
PAREREA UNUI SINDICALIST

 
              Nu este rău ca ne facem simțită prezența prin societate si prin locuri de interes public. Rău este ca nu ne vede nimeni dar nici nu ne prea aude cine trebuie. Noi permanent ne-am considerat o categorie exceptata. DA pe buna dreptate a unora – exceptată de la drepturi de la legi ce ne reglementează drepturile , cândva câstigate, exceptată de încrederea politicienilor demagogi care ne-au promis când i-am susținut si care ne tratează cu dosul acum când le reamintim că existăm.
                PICHETARE – stimă și respect pentru organizatori si participanți si rușine să le fie celor ce nu au băgat în seamă acel avertisment.
               PICHETARE pe 13 oct. 2014 tot în zi de luni  - același rezultat.
Presupun și sunt convins că nu pichetarea va rezolva problema sindicaliștilor ci acțiunea în forță ,dar dacă masa de rezerviști nu se unește rezultatul va fi același ca la prima pichetare. 
             ,,DREPTATE PĂNĂ LA CAPĂT’’ - până la care capăt ?  Cred ca până la capătul răbdării. Ăștea care ne conduc nu numai că nu au capăt dar nu au nici măcar căpătâi, iar noi, nici măcar  nu-i putem trage la răspundere, pentru că nu numai că nu suntem în stare dar nici nu vrem, nu am făcut-o și nici nu o vom face. Păcat că ăștea nu au părinți , sau nu-i mai recunosc, și de aceea nu are cine să-i tragă la răspundere.
              Aflu cu uimire și rămân total surprins că in momentul în care colegii noștri pichetau în fața sediului PSD un grup de rebeli și indisciplinați dintr-o filială care se crede ,, că ca ei nu e nimenea’’ se prezintă la Oprea (care știm cu toți cât iubește rezerviștii) pentru a ne reprezenta interesele . Cu ce scop și-au asumat acest drept și cu mandatul cui ? .Daca este așa situația este gravă și CNR trebuie să ia atitudine pentru aceste acte de dezbinare a sindicatului, acte ce aduc mari prejudicii organizației și prin statut este necesar  a se stabili măsuri radicale.
               Mai mult decât atât apar postări ale unor oameni ai condeiului, pretinși analiști si scriitori ai sindicatului, din filiale etalon ( după părerea lor) care-ți sucesc mintea, afirmând sus si tare că ei sunt dreptatea și adevărul și numai ei cunosc adevărata situație și sunt cei mai tari. În schimb demonstrează că au ceva de împărțit cu actuala conducere a SCMD și în mod vădit cu actualul președinte Dogaru.
               Fraților daca vreți să fiți lideri ai sindicatului – luptați cu demnitate si în mod civilizat, cu armele la vedere. Nu fiți ticăloși si nu loviți pe la spate. Deja ceea ce se produce în sindicat este rușinos și mă determină ca de unii dintre voi să-mi fie milă.
              Sunt convins și știu că voi fi apostrofat, înjurat, criticat, scuipat pentru aceste cuvinte simple, dar sincere, ale unui sindicalist, fost militar care-și iubește țara si familia și care-și cunoaște foarte bine poziția susținând cauza militarilor în rezervă.
              Am participat zilele trecute la Adunarea Generală a Filialei Buzău,  filială a unei garnizoane ce-și respectă și apără membrii săi  și presupun că nu numai.  Desfășurată într-o notă de eleganță și de o ținută de excepție s-a dovedit că militarii în rezervă au o atitudine de excepție atunci când este vorba de soarta lor și își cunosc interesele. Cinste lor și-mi face mare plăcere să spun că am lucrat  ani  mulți cu  dumnealor. Îi salut și îi respect cu  drag.  
              Sper ca lucrarile C N R să se desfășoare într-o atmosferă civilizată iar situatia în sindicat să se normalizeze. În caz contrar ne semnăm singuri sentința de autodesființare.

                  Gl.Bg.( r) Stelian FERARIU - FOCSANI

joi, 25 septembrie 2014


 
                        ADUNAREA  GENERALĂ  A  FILIALEI  1  BUZĂU 
                IN  DATA  DE  09.10.2014  ORA 10.00
 
                LOC DE DESFĂȘURARE :  SALA  MARE  A  CONSILIULUI   JUDEȚEAN  BUZĂU
 

                ORDINEA  DE  ZI :

         1) Bilanțul  activității  Filialei 1 Buzău.

2) Situația numerică a membrilor filialei și a plătii cotizației.

3) Bilanțul activității financiare.

4) Situația dosarelor aflate pe rol la Tribunalul București.

5) Alegerea (confirmarea )Biroului Operativ al Filialei.

6) Desemnarea reprezentantului filialei la C.N.R.

7)Discuții, propuneri, diverse.

 

                    Președintele Filialei 1 Buzău
                    C-dor(r)
                                  Moldoveanu Nichifor

 
                                                                                                   Secretar
                                                                                                   Mr. (r)
                                                                                                               Bănică Nicu Liviu

joi, 18 septembrie 2014

Modificare Legii nr. 329/2009, in sensul eliminarii interdictiei de a cumula pensia cu salariulin sistemul bugetar

Continut:
      In sedinta de azi, 17.09.2014,
Camera
Deputatilor (camera decizionala in cazul acestui  demers legislativ) a adoptat proiectul de lege nr. Plx – 402/2014, prin care se elimina cap. nr. IV din Legea nr. 329/2009. Reamintim ca prin dispozitiile  acestui capitol din actul normativ sus amintit se interzicea cumulul pensiei cu salariul in sistemul bugetar, pentru pensionarii care aveau pensii mai mari decat salariul mediu brut pe economie.
        Prin urmare, prin eliminarea dispozitiilor respective, dupa  promulgarea de catre presedinte si publicarea in Monitorul Oficial a proiectului de lege adoptat astazi, pensionarii vor putea cumula pensia cu un salariu obtinut in sistemul bugetar fara  conditii restrictive.


        Nu putem incheia nota de informare fara a sublinia contributia pe care a avut-o SCMD in atingerea  acestui obiectiv, urmarit cu interes de o mare parte dintre membrii de sindicat. In acest sens multumim tuturor celor care au actionat, dupa puterile lor, la obtinerea acestui succes !